Výlet do Olešnice

V úterý 2.6.2015 navštívili žáci tříd 2.B a 3.B nedaleké městečko Olešnici. Našim cílem bylo Muzeum strašidel a pověstí Olešnicka a výrobna modrotisku u Danzingerů. Po příjezdu nás v Olešnici osobně přivítal pan starosta PaedDr.Zdeněk Peša, který nás také pozval na radnici, kde děti seznámil prostřednictvím dvou pověstí s historií Olešnice a okolí. Děti měly možnost zhlédnout i dokument z léta 2002, kdy byla Olešnice ničena obrovskou povodní.
Výlet proběhl v dobré náladě, za pěkného počasí a děti si jistě odnesly nové poznatky a zážitky. Co si přát více…
Mgr. D. Janíčková a Mgr. L. Laštůvková