Výlet dětí ze školní družiny

V pátek 24. května se uskutečnil druhý turnus výletu školní družiny, tentokrát pro 2. a 5. oddělení. Na děti čekal stejný program v podobě prohlídky Sloupsko-šošůvských jeskyní i turistická trasa s cílem na horním můstku propasti Macocha.

Během pobytu v přírodě hrály děti hry a také stavěly domečky pro skřítky. Na zpáteční cestě samozřejmě nemohla chybět oblíbená jízda lanovkou a vláčkem. Počasí nám přálo, a tak se výlet vydařil.

 

Za kolektiv pedagogů Lucie Střížová