Vyhodnocení výtvarné soutěže Mé toulky přírodou

Po loňské premiéře vyhlásila Českomoravská myslivecká jednota, z. s., okresní myslivecký spolek Blansko, 2. ročník výtvarné soutěže pro žáky mateřských i základních škol s názvem Mé toulky přírodou. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo na okresní chovatelské přehlídce trofejí v Černé Hoře v sobotu 16. dubna. Do soutěže bylo zasláno přes 240 výtvarných děl a naši žáci se se svými pracemi v celkovém hodnocení neztratili.

Ve 3. kategorii (děti 9 – 13 let) získali naši žáci tato umístění: 5. místo Šárka Fuxová, 7. místo Veronika Boušková (obě 6. C), 9. místo Adéla Baršová, 10. místo Zdeněk Kozman (oba 6. A).

Ve 4. kategorii (žáci 13 – 14 let) získala Adriana Jelínková (9. B) hezké 7. místo a dvě naše žákyně obsadily nejvyšší pozice. Vítězství v této věkové kategorii patřilo Anně Stojanovové (7. A) a krásné 2. místo Nelly El Khatib (8. B).

Úspěšným výtvarníkům blahopřejeme!

Za vyučující Vv
Mgr. Petra Ocetková