Vyhodnocení sběru za školní rok 2018-2019

V letošním školním roce 2018 – 19 naše škola nasbírala celkem 18,4 tuny tříděného papíru. Do sběru se zapojily všechny třídy.

Vyhodnocení nejlepších tříd:

1. stupeň

1. místo    třída 4.A       2 301,0  kg

2. místo    třída 2.C       1 138,8  kg

3. místo    třída 3.A          944,0  kg

2.stupeň

1. místo    třída 9.A       1 493,5 kg

2. místo    třída 6.B       1 466,0  kg

3. místo    třída 7.A          837,6 kg

 

Třídy, které se umístily na prvních místech, získávají odměnu v podobě volného vstupu na bowling. Druhá a třetí místa vyhrávají sladkou odměnu. Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem dětem, rodičům a učitelům, kteří se na sběru podíleli.

 

Říjen Listopad Únor Březen Duben Květen Červen Celkem Pořadí
1.A 98,0 64,0 238,0 101,0 29,0 0,0 185,0 715,0 6
1.B 63,0 127,0 112,0 167,0 8,0 91,5 82,0 650,5 7
2.A 129,0 250,0 266,0 141,0 0,0 0,0 65,0 851,0 5
2.B 120,0 47,5 109,0 11,0 2,0 56,5 14,0 360,0 10
2.C 150,0 348,0 125,0 20,0 25,0 30,0 440,8 1 138,8 2
3.A 197,0 249,5 197,0 91,0 53,0 55,5 101,0 944,0 3
3.B 81,0 0,0 0,0 136,0 0,0 0,0 0,0 217,0 13
3.C 33,0 3,0 100,0 73,0 75,0 21,5 29,6 335,1 11
4.A 281,0 408,0 432,0 506,0 28,0 407,0 239,0 2 301,0 1
4.B 99,0 197,0 208,0 114,0 15,0 167,0 61,0 861,0 4
4.C 18,0 296,0 16,5 79,0 81,0 0,0 51,0 541,5 8
5.A 10,0 40,0 0,0 25,0 0,0 40,0 3,0 118,0 14
5.B 110,0 150,0 0,0 72,5 0,0 0,0 0,0 332,5 12
5.C 67,0 94,0 181,5 0,0 15,0 73,0 29,8 460,3 9
6.A 328,0 77,0 206,0 79,0 144,0 0,0 0,0 834,0 4
6.B 153,0 175,0 401,0 27,5 176,0 54,0 479,5 1 466,0 2
6.C 65,0 14,0 132,0 147,0 17,0 15,0 0,0 390,0 5
7.A 189,0 126,5 131,1 146,5 38,0 190,5 16,0 837,6 3
7.B 45,0 0,0 0,0 0,0 67,0 0,0 0,0 112,0 10
7.C 18,0 0,0 5,0 79,0 0,0 0,0 18,0 120,0 9
8.A 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 12
8.B 15,0 91,0 80,0 0,0 0,0 0,0 90,0 276,0 7
8.C 0,0 32,0 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0 58,0 11
9.A 31,0 758,0 174,0 172,3 32,0 83,2 243,0 1 493,5 1
9.B 56,0 0,0 46,0 129,0 0,0 47,0 16,0 294,0 6
9.C 9,0 0,0 5,0 68,0 10,0 91,0 0,0 183,0 8