Vyhodnocení sběru za školní rok 2012/2013

1. stupeň

1. místo třída 2.A
2. místo třída 2.C
3. místo třída 3.A

2. stupeň

1. místo třída 8.A
2. místo třída 6.B
3. místo třída 6.A

Obě první místa vyhrála za odměnu bowling.

Blahopřejeme vítězům. Všem ostatním dětem děkujeme za aktivitu při sběru starého papíru.

Kompletní tabulka s výsledky sběru za školní rok 2012/2013