Výborná reprezentace v krajském kole soutěže v německém jazyce

V pondělí 24. dubna se žák naší školy Erik Nečas zúčastnil krajského kola soutěže v německém jazyce v Brně. Reprezentoval nás v kategorii žáků 8. a 9. ročníku, a tak byl jako osmák trošku v nevýhodě.

Soutěž začala poslechem s porozuměním, kde bylo za úkol nejen zaškrtávat „špatně-dobře“, ale i z textu „Na vlakovém nádraží“, odposlouchat a napsat kdy-kdo-kam jel apod.

Poté již následovala ústní část. Erik si vytáhl otázku číslo 11. – „Cestování“. Porotě, složené ze dvou rodilých mluvčí a němčinářky z pořádající školy, vyprávěl o svých prázdninových cestách, především o Řecku.

Po vyhlášení výsledků jsme byli velmi spokojeni – Erik získal 5. místo. Patří mu poděkování za poctivou přípravu a výbornou reprezentaci naší školy.