Vlastivědné exkurze 7. C

První dva červnové dny naše třída 7. C strávila mimo školní lavice. Nejprve jsme navštívili Starou huť u Adamova. Po příjemné procházce lesem jsme se dozvěděli nové poznatky o výrobě železa v našem kraji a prohlédli jsme si pozůstatky po víkendové akci, během které se nadšenci pokusili vyrobit surové železo starou technikou. Další den jsme se na Špilberku seznámili s technikou malby na vodě – pracovnice muzea pro nás měly připravenou výtvarnou dílnu, ve které jsme si technikou Ebru obarvili připravené čtvrtky papíru. Poté jsme si prohlédli výstavu tradičních starých řemesel a všichni jsme se v pořádku vrátili domů.