VIDA – Život rostlin – třídy 3.C a 1.A

Ve středu 11.5. žáci třídy 3.C a 1.A navštívili expozici VIDA v Brně. Součástí návštěvy byl i výukový program „Život rostlin“. Žáci si pomocí her společně zažili a zapamatovali části rostlin a vyzkoušeli si zajímavé pokusy z rostlinné říše. Hravou formou si objasnili princip fotosyntézy. Zkoumali jak stonkem postupuje voda. Vyluhovali chlorofyl a pozorovali světélkování kaštanové kůry. Po programu si prohlédli expozici se 180 interaktivními exponáty, díky kterým můžeme objevovat, jak funguje svět kolem nás. Pokusy se všem zdařily a některé exponáty nás hodně zaujaly.