Velikonoční prohlídka v blanenském muzeu

Ve středu 5. dubna navštívilo 1. oddělení školní družiny blanenské muzeum, kde probíhala akce Velikonoční prohlídky. Děti se seznámily s různými technikami zdobení vajíček, perníčků, ale také pletení pomlázky nebo výrobou ozdob ze skla. Některým dětem se výstava natolik líbila, že ji po odchodu domů ze školní družiny navštívily i se svými rodiči.