Velikonoční dílna „Hnízdo“ – 4. B

Jste po ránu rozcuchaní a máte na hlavně hnízdo? Skvělé! Hnízdo je přece místem zrodu nového života ptáků. A protože s příchodem jara není hnízd nikdy dost, několik velikonočních hnízdeček si děti ze 4. B zhotovily v Galerii města Blanska. Společně s lektorkami tvořily ze skartovaného papíru, peříček aj. dostupného materiálu. Před dílnou si ještě prohlédly výstavu brněnské sochařky Terezy Holé, která vedla k zamyšlení se nad dnešní konzumní společností.