Velikonoce na ZŠ TGM Blansko

Pan Aleš Zemánek pro nás do VV vyrobil sádrové odlitky a tak si děti mohly vyzkoušet netradiční malování velikonočních dekorací.

Rodiče našich žáků se stále častěji zapojují do činnosti školy. Podílejí se na přípravě mimotřídních a mimoškolních akcí, angažují se ve sběru papíru, hliníku a dalších druhotných surovin.
Na fotografiích žáci ze 2. A
Mgr. Jana Matušková