Upozornění Krajské hygienické stanice

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně upozorňuje na  EPIDEMII INFEKČNÍ ŽLOUTENKY virové hepatitidy typu A v městě Brně a jeho okolí.

Pro více informací čtěte leták KHS