Tvoříme z keramiky – 2. odd. ŠD

Od pravěku se řadí keramika k nejstarším řemeslům. Nápad vytvořit si v družině něco hezkého z keramiky, se setkal s velkým nadšením. Při této činnosti se děti naučily mnoha novým dovednostem, zapojily svoji fantazii, rozvinuly umělecké cítění a v nemalé míře zdokonalily jemnou motoriku. Poděkování patří Mgr. Magdě Vinické, která nám poskytla potřebný materiál k tvoření a ukázala nám správný postup při práci s hlínou. Nyní naše výrobky čekají na vypálení a na závěrečné zdobení.

Bc. Piňosová Jana , vychovatelka