Trojsetkání tentokrát v Blansku

Za pár dní již budou rozdána vysvědčení a žáci se rozjedou na letní prázdniny, ale ještě předtím přišel každoročně dlouho očekávaný okamžik, na který se těšili všichni žáci ZŠ T. G. Masaryka. Čekalo je totiž tradiční setkání s žáky a učiteli ze ZŠ J. A. Komenského z Komárna a Batthyány Ilona Általános Iskoly z Budapešti. Hostování se každý rok střídavě ujímá jedna ze škol – a právě tento úkol letos připadl naší škole.

Zahraniční výpravy ze Slovenska a Maďarska dorazily do Blanska 29. května odpoledne. Celé setkání začalo příjemným posezením u večerního ohně. Slovenština, ta nebyla pro naše žáky velkým oříškem, ale maďarština, ta ano! Proto žáci oprášili své znalosti angličtiny a bylo po starostech.

V pondělí 30. května se hned od rána rozběhly atletické soutěže a později se přidaly i kolektivní hry. Počasí sportu přálo, atmosféra na jednotlivých sportovištích byla skvělá, stejně jako sportovní výkony našich i zahraničních studentů. Žáci se při soutěžích bavili a diváci nadšeně fandili. Podvečerní vyhlášení výsledků a předání cen uzavřelo tento náročný den. Kromě sportovců byli oceněni i vítězové výtvarné a angličtinářské soutěže.

V úterý se hostující studenti se svými učiteli zajeli podívat do Moravského krasu, kde navštívili Horní můstek Macochy a jeskyni Balcarku, a tím ukončili letošní, již 9. ročník Trojsetkání. Se starými i novými známými a kamarády se budeme těšit na shledání v příštím roce v Budapešti. Děkujeme za finanční příspěvek, který město Blansko poskytlo a bez kterého by se tato akce jen stěží mohla uskutečnit.

 

Žáci a vyučující ZŠ T. G. Masaryka Blansko

 

Autory fotografií jsou Nelly El Khatib a Martin Grobár