Třída 7. C v botanické zahradě

I když zrovna počasí nepřálo, vyrazila v pátek 24. května třída 7. C do Brna na exkurzi do botanické zahrady. Při dešti nám skleníky poskytly příjemné útočiště, a navíc jsme mohli díky skvělé průvodkyni zjistit zajímavé informace o různých exotických rostlinách. Poznali jsme užitkové rostliny tropických i subtropických oblastí, různé kapradiny, masožravé rostliny, sukulenty nebo kaktusy. Poté jsme se vydali do venkovního areálu, kde žáci samostatně nebo ve dvojicích plnili zadané úkoly: hledali vybrané čeledi rostlin a shromažďovali snímky jejich zástupců. Tuto činnost brali velmi zodpovědně, i když jim práci znepříjemňovalo deštivé počasí. Po cestě zpět jsme se na krátkou dobu zastavili v centru Brna, kde nás čekalo zasloužené občerstvení. 😊