Třetí ročník Vranovské empiády

Ve čtvrtek 23. 10. 2014 proběhl třetí ročník „Vranovské empiády“.

Soutěž tříčlenných družtev, která se snaží co nejrychleji uběhnout trasu, ml. asi 1 km, starší cca 2 km. Během ní absolvují různé disciplíny (hod granátem, ošetření poranění…) a odpovídají na otázky ze zdravovědy, požární ochrany a pravidel silničního provozu. A naši reprezentanti prokázali v náročném terénu jak fyzičku, tak znalosti.

V mladší kategorii obsadila hlídka ve složení Zuzana Křížová (5.A), Jakub Nečas (5.A) a Petr Kupka (5.C) 4. místo. Další skončily na 12. a 20. místě z 36 týmů.

Ve starších hlídka ve složení Gabriela Kuncová (8.A), David Klíč (8.B) a David Pospíšil (8.B) (viz foto) dokonce stanula na stupních vítězů (3. místo) z 18 účastníků.

Děkujeme za reprezentaci.