Technická olympiáda žáků ZŠ

Dne 22. března proběhla na SŠ TEGA technická olympiáda pro žáky 6. a 7. tříd základních škol z našeho regionu. Naši školu úspěšně reprezentovali žáci Štěpán Zajíc, Dominik Šenk a Ondřej Boudník ze tříd 7. A a 7. C. Soutěž byla zaměřena na praktické činnosti v elektrotechnice a strojírenství. Úkolem žáků bylo vytvořit jednak jednoduchý výrobek s použitím strojírenských nástrojů, a také prokázat dovednost v oblasti elektrotechnické montáže.

Štěpán Zajíc s převahou v celé soutěži zvítězil, naši druzí dva reprezentanti se umístili v první polovině výsledkové listiny.

Štěpánovi k vítězství gratulujeme a všem třem děkujeme za velmi úspěšnou reprezentaci školy.