Technická olympiáda

Dne 30. 3. 2023 se na SŠ TEGA Blansko uskutečnila tradiční Technická olympiáda pro žáky 6. a 7. ročníků. Soutěžící plnili úkoly z oblasti elektro, strojírenství a práce na počítači. Naši školu reprezentovali David Kříž, Patrik Dvořák a Lukáš Balabán.  V silné konkurenci 30 žáků blanenského regionu byl nejúspěšnější Lukáš Balabán, který obsadil výborné druhé místo.

Našim soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy.