„Táborák“ v tělocvičně

O zpestření závěrečného týdne školního roku se všem žákům naší školy postaral pan učitel Martin Grobár, který již podruhé zorganizoval společné zpívání.

Žáci I. a II. stupně se postupně sešli v tělocvičně, aby si připomněli nejznámější (nejen) trampské písně – bylo to takové malé opakování na prázdniny. Jistě mnohé z nich později využijí při zpěvu u táborových ohňů. Atmosféra byla úžasná, žáci pěli z plných plic a ani si neuvědomovali, že trénují svou zpěvnost i svůj hudební sluch a vkus.

Poděkování patří samozřejmě také panu učiteli Štěpánu Šenkýřovi a žáku Janu Strakovi z 8. A, kteří zajistili hudební doprovod.