Světové strany

Dříve jsme se ve škole učili poznávat svůj domov, nejbližší okolí. Ale jak rosteme, chceme se podívat i dál za obzor a k tomu potřebujeme směrovou růžici a světové strany. Zvládneme již určit, co leží na sever od školy. Nejlépe nám jde, co je na západ od školy, protože tam je střed města, které dobře známe.
Třída 3.A