Superstar 2012

20. června 2012 se na naší škole uskutečnila soutěž o nejlepšího zpěváka či zpěvačku ze čtvrtých tříd. Do mezitřídního finále se prozpívalo celkem 12 soutěžících, z každé třídy čtyři.

Zpívaly se písničky lidové i populární, s doprovodem i bez doprovodu, česky i anglicky. Celý program moderovali Katka Hlaváčková a Dominik Žilka. Nechyběly ani hrané reklamy.

Odbornou porotou byli žáci z 9. třídy a nakonec (boj byl velmi vyrovnaný) rozhodli takto:
1. místo získala Tereza Skotáková ze 4. B
2. místo získala Lenka Beranová ze 4. A
3. místo získal Marek Effenberger z 4. B

Zvláštní cenu „Za sympatie“ získala od poroty Barbora Fialová ze 4. A.