Stonožkový rok na ZŠ T. G. Masaryka v Blansku

Naše škola ve školním roce 2012/2013 zorganizovala několik stonožkových akcí. Jako každý rok proběhl v měsíci říjnu Stonožkový týden. Během tohoto týdne žáci 1. a 2. stupně malovali vánoční přání, kterých jsme paní Běle Gran Jensen odeslali 357 kusů.
V prosinci proběhla pro stonožkové děti v Praze v katedrále sv. Víta slavnostní mše u příležitosti ukončení výtvarné a literární soutěže k 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje. Mši celebroval kardinál Dominik Duka. Z naší školy se této slavnostní mše zúčastnilo 50 dětí.
U příležitosti dubnových narozenin pana kardinála, jsme přispěli k vytvoření knihy blahopřání stonožkových škol pro J.Em. Dominika kardinála Duky, která byla slavnostně předána na pražském Arcibiskupském paláci. Panu kardinálovi osobně gratulovalo 10 žáků z naší školy. 
Během školního roku na naší škole probíhaly sběrové dny tříděného papíru. Z jejich výtěžků byla shromážděna částka 7 399 Kč na humanitární pomoc. Dále se žáci zapojili do sběru hliníku. Jeho sběrem se podařila získat částka 7 050 Kč. 
Na konto stonožkového hnutí Na vlastních nohou 
č.ú.19-0011001359/0800 byla poslána částka 14 449 Kč z těchto akcí:
ze sběru papíru: 7399 Kč
ze sběru hliníku: 7050 Kč
Za deset let činnosti Stonožky na naší škole jsme na humanitární konto hnutí Na vlastních nohou odeslali již
103 000 Kč.
Děkujeme všem dětem a rodičům za humanitární pomoc dětem jak u nás, tak i ve světě.
Mgr. Viktorinová, Mgr.Vašíková