Stonožkový rok na ZŠ T.G.Masaryka v Blansku

Naše škola ve školním roce 2010/2011 zorganizovala několik stonožkových akcí. Jako každý rok proběhl v měsíci říjnu Stonožkový týden. Během tohoto týdne žáci z 1. a 2. stupně malovali vánoční přání, kterých jsme paní Běle Gran Jensen odeslali kolem čtyř set.
V březnu byla uspořádána sbírka autolékárniček pro  Afghánistán. Podařilo se nám jich nashromáždit 89 kusů.
Žáci byli odměněni besedami s vojáky, které proběhly v měsíci dubnu. Vojáci  se zúčastnili mise v Afghánistánu a našim dětem přiblížili život a podmínky tamějších rodin. 
Žáci se zapojili i do soutěže Svatá Anežka Česká. 
Během školního roku se uskutečnily každý měsíc sběrové dny starého papíru a sběr hliníku.
Na konto stonožkového hnutí Na vlastních nohou č.ú.19-0011001359/0800 byla poslána částka 12700 Kč z těchto akcí:
ze sběru papíru: 10000 Kč
ze sběru hliníku: 2700 Kč
V závěru školního roku se nám ještě podařilo shromáždit 43 školních brašen pro děti do afrického Konga.
Děkujeme všem dětem a rodičům za humanitární pomoc dětem  u nás i ve světě.
Mgr. Viktorinová, Mgr.Vašíková