Stonožkový rok na ZŠ T.G. Masaryka Blansko

Naše škola ve školním roce 2009/2010 zorganizovala několik stonožkových akcí. Jako každý rok proběhl v měsíci říjnu Stonožkový týden. Během tohoto týdne žáci z 1. a 2. stupně malovali vánoční přání.Současně byl zorganizován sběrový den.
V měsíci prosinci se konaly na 1.stupni vánoční dílny. V těchto dílnách děti vytvořily krásné vánoční ozdoby a dekorace. Všechny výrobky se úspěšně podařilo prodat na vánoční výstavě v naší škole.
V měsíci květnu proběhl v Praze na Julisce Dětský stonožkový den –„ Letadlo plné pastelek, letadlo plné lásky“ – oslava k 20.výročí vzniku stonožkového hnutí Na vlastních nohou a k 10. výročí spolupráce Stonožky s Armádou ČR. Těchto oslav se zúčastnilo 49 žáků z naší školy.Bylo to odpoledne plné kulturních vystoupení, zpěvu a tance. Vstupenkou byl balíček (pastelky, ořezávátko a mazací guma). Tyto balíčky byly zaslány dětem do Lógaru.
Během školního roku probíhaly každý měsíc sběrové dny starého papíru a sběr hliníku.
Na konto stonožkového hnutí Na vlastních nohou č.ú.19-0011001359/0800 byla poslána částka 13479 Kč z těchto akcí:
1/3 ze sběru papíru: 1500+4000 = 5500 Kč
  ze sběru hliníku: 1692+3106 = 4798 Kč
  z vánočních dílen: = 3181 Kč
Děkujeme všem dětem a rodičům za humanitární pomoc dětem u nás i ve světě.
Mgr. Viktorinová, Mgr. Vašíková