Sportovní den na ZŠ TGM Blansko

Rok se s rokem sešel a opět je tu sportovní den pro členy a přispívající do SRPDŠ při ZŠ TGM Blansko.
Letos jsme byli v lanovém centru v Kuřimi. 25 žáků 6.-9. tříd se dne 24.10.2008 vypravilo do Kuřimi vyzkoušet svoji sílu a odvahu na lanové stěně.
Po převlečení do sportovního nás provozovatel centra seznámil se základy bezpečnosti na stěně a s možnosti jejího využití. Jako první jsme si vyzkoušeli horizontální lezení do max. výšky 2 m, abychom si zjistili, jak na tom jsme. Poté jsme si nasadili sedáky a první odvážlivci vyrazili s jištěním ke stropu místnosti. Ze začátku nás jistili p. P. Soták, p. Z Bednařík a p. uč. L. Polová. Postupně jsme zdolávali i obtížnější stěny a na těch jednodušších jsme se již po důkladném poučení a za dohledu dospělých jistili sami. Ke konci si někteří z nás vyzkoušeli i lezení na dynamickém laně a v převisu.
Dopoledne velmi rychle uběhlo a než jsme se nadáli, byl čas k odjezdu. Unaveni, ale spokojeni jsme sedli do autobusu, který nás dopravil zpět do Blanska.
Poděkování patří p. Zdeňku Bednaříkovi a p. Pavlu Sotákovi, kteří se nám nezištně celé dopoledne věnovali a byli nám nápomocni radou i povzbuzením.
Lenka Polová, učitelka ZŠ TGM