Sportovní den

Sportovní den na ZŠ TGM Blansko
Jako každoročně, tak i letos jsme uspořádali sportovní den pro žáky 6. – 9. tříd, jejichž rodiče jsou členy nebo přispívajícími do SRPDŠ, který proběhl 5.11.2015.
Letos jsme se vydali do Moravského krasu. Autobusem jsme vyjeli na Nové Dvory a odtud pěšky přes Blansek, Punkevní jeskyně a Pustým žlebem na Skalní Mlýn.
Na Skalním Mlýně jsme navštívili Dům přírody Moravského krasu, kde pro nás byly připraveny naučné programy. Tato nová expozice využívá moderních audiovizuálních prostředků a vše jsme si mohli vyzkoušet na vlastní kůži.
Autobusem jsme se vrátili do Blanska. Celý program jsme si opravdu užili a dozvěděli jsme se i spoustu nových informací.
Lenka Polová