Soutěž Rubikon

„Tak jsme vyhráli,“ mohlo se radovat 26. února družstvo bílých, složené z žáků třídy 8.A základní školy T. G. Masaryka v Blansku. Po pětikolovém klání nakonec zvítězili nad ostatními týmy z 6. – 8. ročníků.
Nebylo to vůbec jednoduché. Soutěž Rubikon je založena na znalostech zákonů, na rychlosti a pohotovosti, přesvědčivé obhajobě názorů a hlavně na tom, aby mladiství věděli, že jim sázení není dovoleno.
K přátelské atmosféře soutěže přispělo i vystoupení nesoutěžících žáků. Osmáci a deváťáci zatančili walz, Valerie Beranová z 6.A předvedla stepařské umění a Marek Zdražil ukázal, jak se tvoří graffiti.
Poděkování patří také hostům – por. Mgr. Ivě Šebkové, tiskové mluvčí Policie ČR a nprap. Bc. Davidu Chládkovi.
Výsledky školního kola soutěže:
1. bílí 8.A
2. modří 6.B
3. žlutí 8.B
4. zelení 7.A
5. oranžoví 6.A
6. červení 7.B
Vítězové postupují do oblastního kola. Přejeme jim hodně úspěchů.
Za kolektiv zaměstnanců ZŠ TGM Blansko Mgr. Šárka Daňková, školní koordinátorka soutěže Rubikon