Soustředění sboru – den poslední

Třetí den, pátek, byl pro nás posledním. Dopoledne jsme strávili úklidem a posledním focením. Program tím ale nekončil. Pan farář Karel Chylík nám umožnil prohlídku varhan v chrámu Panny Marie Bolestné. Podívali jsme se na kůr a také podrobně na to, jak se hraje na píšťalové varhany. Nechyběla ukázka známých svatebních pochodů a klasického díla J. S. Bacha (preludium d moll). Za varhany se mohly posadit také děti, ale měly respekt, tak jen nesměle zmáčkly pár klapek 🙂 Pak už nás čekala jen cesta do Blanska a loučení. Třeba někdy příště.