Slohové začátky ve třídě 2. C

V první třídě jsme se naučili psát písmena, slova a věty. Ve druhé třídě už se učíme písemně vyjadřovat. Žáci ze třídy 2. C se v hodině českého jazyka ve slohu učili popis zvířete. Každý žák si mohl vybrat zvířátko, které se mu líbí, a podle zadané osnovy se pokusit o první slohovou práci. Na naše slohové začátky se můžete podívat.

Mgr. Zlatuše Viktorinová