Slavnostní vyřazení absolventů

Ve středu 24.června 2009 se za účasti vedení školy, třídních učitelek a rodičovské veřejnosti poprvé uskutečnilo slavnostní vyřazení žáků 9.tříd. Ředitel školy RNDr. Pavel Nezval předal žákům absolventské šerpy a pamětní listy k ukončení školní docházky. Při této příležitosti bylo deset nejlepších žáků oceněno Čestným listem absolventa. Na závěr žáci vystoupili s kulturním programem.
Celá akce se setkala s velmi příznivým ohlasem.
Mgr. Libuše Svobodová, Mgr. Petra Ocetková, třídní učitelky 9.A a 9.B
Další fotografie, pořízené Mgr. Ivem Tronečkem, jsou umístěny na této adrese: