Slavnostní křest knihy „Létáme spolu jen do války“

Dne 16. září 2005 proběhl v Praze v Toskánském paláci slavnostní křest knihy Běly Gran Jensenové a Jana Procházky „Létáme spolu jen do války“, jehož organizátory byla Armáda České republiky a dětské stonožkové hnutí „Na vlastních nohou“ . Na tento křest byly pozvány děti, které se staly spoluautory knihy. Jedním z nich byl žák naší školy T.G.M. Blansko David Drexler ze třídy 7.B s příspěvkem „Ferda pastelka“. Slavnostního křtu se zúčastnil ministr obrany JUDr. Karel Kűhnl, generálporučík Ing. Pavel Štefka, náčelník Generálního štábu AČR, a prezidentka hnutí Běla Gran Jensen. Ti všem spoluautorům předali ocenění a od ministra obrany obdrželi dárek. Křest moderovala redaktorka Marcela Augustová a Roman Pistorius. Po křtu všichni zúčastnění dostali knihu a následovala autogramiáda. Kniha vznikala devět měsíců. Pojednává o velmi úzké spolupráci vojáků a dětí z naší republiky – o pomoci dětem ve světě zasaženém válkou. V této knize se dozvíte, kam děti nejen z naší školy a ostatních stonožkových škol z celé republiky posílaly humanitární pomoc a co vše se za ni pořídilo. Jsme rádi, že na naší škole máme tak obětavé děti, které nemyslí jen na sebe, ale i na druhé.
Přejeme knize, aby se prodávala nejen u nás, ale v celém světě a aby výtěžek z jejího prodeje mohl opět pomoci tam, kde je třeba. Jsme hrdi na to, že i naše děti poslaly příspěvky, i když byl vybrán jen Davidův. Všem patří dík.
Mgr. Zlatuše Viktorinová a Mgr. Gabriela Vašíková