Školní zvonění v režii žáků

V rámci hodin hudební výchovy měli žáci osmého a devátého ročníku možnost vybrat a zpracovat nové melodie, které zní ze školního rozhlasu na začátcích a koncích vyučovacích hodin. Úspěšní střihači zvukových stop z řad osmáků mohou své výtvory zaslechnout až do konce následujícího týdne, hudební překvapení jednotlivých devátých tříd budou následovat postupně do konce školního roku.