Školní výlet „Malý strom“ tříd 3.A a 3.C

„Malý strom“ je indiánské jméno chlapce, kterého po smrti rodičů vychovávali babička s dědečkem – Indiáni. My jsme se vydali za Malým stromem do  Hradiště u Nasavrk v Železných horách, abychom trochu poznali život Indiánů, jejich úctu k životu i k přírodě kolem nás.

Na náš školní výlet jsme vyrazili v pondělí 2. května 2011 z Blanska nádraží rychlíkem. Už samotná cesta vlakem pro nás byla zážitkem. Po několika přestupech jsme dorazili do Nasavrk, kde nás čekali organizátoři celého výletu Luboš a Oš . Vedli nás krásnou přírodou asi 2 km do obce Hradiště. Zde jsme měli ubytování jako na chalupě u babičky s výbornou domácí kuchyní.

Na začátku celého pobytu jsme měli indiánský uvítací obřad v týpí, při kterém jsme si navzájem slíbili přátelství a výpomoc. Po výborném obědě následovala lovecká disciplína: hod kopím na divoké prase. V týpí jsme si prohlédli potřeby Indiánů a dověděli  se, k čemu sloužily.
 
Odpoledne jsme se vydali na procházku do CHKO Železné hory, kde nás Luboš učil poznávat přírodu – vyprávěl zajímavosti o léčivých a jedovatých rostlinách, zkoušeli jsme hmatem rozeznávat stromy podle kůry a sledovali zcela zblízka život v trávě.Večer následovalo divadlo „Dobře upečený člověk“ a těsně před spaním jsme šli poslouchat zvuky nočního lesa.

Druhý den se krásné počasí předchozího dne výrazně pokazilo, od samého rána pršelo, a navíc se vzápětí změnil déšť ve sníh, z čehož měli mnozí druhé Vánoce. Zůstali jsme tedy v chaloupce a věnovali se výrobě šperku z mědi, jako to dělali Indiáni. Vyrobili jsme krásné prsteny a přívěsky pro maminky. Zkusili jsme si nakreslit to, co jsme předchozí večer slyšeli v nočním lese a to, co je pouhému oku neviditelné. Rozdělávali jsme také jako Indiáni oheň pomocí pazourku a ocilky.

Po dobrém obědě a sbalení jsme se vypravili na autobus do Nasavrk a domů.
V podvečer jsme rychlíkem dorazili do Blanska, kde nás netrpělivě očekávali rodiče.
Z pobytu jsme si přivezli krásné zážitky z nenarušené přírody a také hodně indiánských písniček, které jsme si zpívali celou cestu domů a ještě druhý den ve škole.

Co napsali o výletě děti:

„Výlet na téma Malý strom se mi líbil. Hlavně, jak jsme poznávali rostliny a obkreslovali kůru stromů. Taky písničky se mi líbily.“

„Bylo to skvělý. Písničky, hry, procházky… Ale nejlepší byla písnička Iče mandan.“

„Tento výlet se mi líbil. Nejvíc se mi líbila hra na Krysáky.Jo a hrozně se mi líbilo, jak jsme byli v týpí.“

„Moc bych chtěla pochválit Moniku a Honzu, protože nám dobře vařili, stokrát dobré jídlo.Pochvaluji také Luboše a Oše za bezva super program.“

Paní učitelky Blanka Wellová a Linda Fleková