Školní výlet 4. A

Náš společný výlet nesl tentokrát název „Jan Jadérko“ podle muže, který na konci 19. století pomáhal nově příchozím obyvatelům Ameriky a všude, kudy prošel, zakládal ovocné sady. Program našeho třídenního výletu byl tedy zaměřený na poznávání stromů a veškerého rostlinstva.

6. června 2012 ráno jsme odjeli rychlíkem z Blanska do Pardubic, odtud autobusem do Nasavrk a pak pěšky do Hradiště, kde jsme strávili 3 dny plné her, dobrodružství a poznávání přírody. Například jsme si zkusili zasadit strom, podívali jsme se do opravdického pralesa Polom, do kterého je běžně vstup zakázán, viděli jsme na vlastní oči lípu starou 1000 let (prý pod ní kdysi odpočinul na své cestě král Karel IV. –  tehdy už bylo lípě 350 let). Vyzkoušeli jsme si, jak zvládneme překonávat strach: na stezce odvahy (někteří říkají „stezka hrůzy“). Museli jsme v noci se zavázanýma očima projít lesem. Všichni přežili, dokonce i ti, kteří tvrdili, že stezku odvahy šlo s nimi i divoké prase.

Večer před spaním jsme si četli z knihy Jabloňová stezka a z knihy Muž, který sázel stromy.

Ještě jedna věc byla na našem výletě výborná: jídlo, které pro nás vařila kuchařka Monika.

Vrátili jsme se domů v pátek 8. června večer unavení, ale spokojení a se spoustou zážitků.

Co napsaly o výletě děti:

„Seznámili jsme se s programem dnešního dne a šli jsme do lesa. Tam jsme skákali panáka, povídali si o vzniku světa a to nebylo zdaleka všechno!“

„Jeli jsme se třídou na výlet do Železných hor. Moc, moc se mi tam líbilo! Jeli jsme na tři dny, jela skoro celá třída.“

„Luboš nám ukazoval i různé přírodní úkazy, třeba vodopád, kamennou řeku, nejstarší strom a také nějaké rostliny a stromy a hlavně nám říkal, co je jedovatá rostlina a co léčivá rostlina.“

„Moc se mi líbilo, jak jsme kopali na poli a v lese archeologické nálezy. Výlet se mi moc líbil.“