Školní kolo v bowlingu

V pondělí 25. 5. se žáci, kteří projevili zájem, zúčastnili školního kola v bowlingu. Mezi 21 dívkami se nejvíce dařilo Natálii Součkové z 8.A. Využila svých zkušeností s kuželkami a počtem 255 sražených kuželek ovládla soutěž děvčat i chlapců. Druhá mezi děvčaty skončila všestranná Zuzka Večeřová (9.A) výkonem 229 kuželek. Na místě třetím výkonem 209 kuželek Alexandra Jansenová (8.A).
Nejlepší mezi chlapci a celkově druhý se umístil Jan Schulz (9.B). K výkonu 253 mu pomohlo vynikající 2. kolo, v němž se mu podařilo sundat 157 kuželek. Druhý mezi chlapci byl Martin Orlíček (8.A). Stačilo mu k tomu 243 sražených kuželek. Třetí mezi 21 chlapci byl Radek Karban (9.A) s výkonem 230 kuželek.