Školní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce

V pondělí 4. prosince proběhlo školní kolo v konverzační soutěže v ruském jazyce. Do kategorie žáků osmého a devátého ročníku se přihlásilo osm soutěžících. Pro některé zúčastněné byl největším „oříškem“ poslech s porozuměním, největší nervozitu jsme ale u všech zaznamenali při ústním projevu. Ono také mluvit souvisle v cizím jazyce, správně odpovídat na otázky, nebo popisovat obrázky, není vůbec jednoduché. Pro komisi složenou z paní zástupkyně RNDr. Evy Láncošové, Mgr. et Mgr. Pavly Toulové, MBA a Mgr. Světlany Štěpánkové nebylo vůbec jednoduché zúčastněné spravedlivě ohodnotit. Nakonec se komise shodla na následujícím pořadí. První místo obsadila Sofie Skoupá, druhé místo Michaela Kupková a třetí místo patří Nicolasi Chudovi. Všem umístěným moc gratulujeme a děkujeme i ostatním za předvedené znalosti.