Školní družina na výletě

V pátek 31. května se uskutečnil poslední turnus výletu dětí ze školní družiny. Opět nás čekala prohlídka Sloupsko-šošůvských jeskyní a pak pěšky „po žluté“ na horní můstek prospasti Macocha. Zde se děti naobědvaly, mohly si nakoupit suvenýry a následně se lanovkou a vláčkem dopravily ke Skalnímu mlýnu.

Počasí nám opět přálo, a tak se i poslední výlet vydařil.

 

L. Střížová