Školní družina v Moravském krasu

V pátek 17. května se uskutečnil první turnus výletu školní družiny. Do Moravského krasu vyrazily děti ze 3. a 4. oddělení. Po příjezdu do Sloupu se děti vydaly na prohlídku Sloupsko-šošůvských jeskyní, poté vyrazily Pustým žlebem. Na vyhlídce Koňské spády se nasvačily a následně pokračovaly k propasti Macocha. Po odpočinku se svezly lanovkou a vláčkem ke Skalnímu mlýnu a čekala je cesta zpátky.

Dětem se výlet přírodou líbil, v jeskyních obdivovaly krásnou krápníkovou výzdobu, a také viděly netopýry, kteří v jeskyních žijí a jsou chráněnými živočichy. Cestou poznávaly stromy, hrály hry a užily si spoustu zábavy. Počasí nám přálo, a tak se výlet vydařil.