Školní družina – DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ RODIČŮM!!!

Vážení rodiče,

v letošním školním roce jsme se rozhodli uskutečnit Zápis do školní družiny pro školní rok 2019/2020 již na konci tohoto školního roku.

Zápis do školní družiny bude probíhat v týdnu od 10. do 15. 6. 2019 a je ve Vašem zájmu, abyste včas a řádně vyplnili Zápisní lístek a doručili ho buď třídní učitelce nebo jakémukoli vychovateli školní družiny. Seznam přijatých dětí do školní družiny a rozdělení dětí Vám pak bude k dispozici od úterý 18. 6. na webových stránkách školy a úřední desce.

V případě, že takto dítě nepřihlásíte, bude později zařazeno do školní družiny dle dostupných kapacit.

 

V Blansku dne 30. 5. 2019                                                          Lucie Střížová, vedoucí vychovatelka ŠD