Školní akademie 1. stupně

Stalo se již tradicí, že s prvními jarními dny pořádá naše škola v Dělnickém domě pro rodiče, prarodiče a přátele našich žáků příjemný kulturní zážitek v podobě tanečních a pěveckých vystoupení všech tříd 2. – 4. ročníku a pěveckého sboru pana učitele Martina Grobára. Nejinak tomu bylo i v tomto školním roce.
Den „D“ nastal 9. 4. 2015. Letos se s tancem přidala i třída 5.C, kde vzaly nácvik do svých rukou šikovné žákyně této třídy. Spolužáci z dalších 5. tříd provázeli celou akademii mluveným slovem, zatímco za nimi na plátně probíhaly úvodní prezentace jednotlivých tříd, a dali tak celému vystoupení opravdu profesionální úroveň.
Poděkování patří všem dětem, které pilně několik týdnů vystoupení nacvičovaly, třídním učitelkám 2. – 4. tříd, které během nácviku chvílemi ztrácely a opět nacházely naději v úspěšnou prezentaci své třídy, třídním učitelkám 5. tříd za výborné vstupy konferenciérů, vyučujícím z 2. stupně, kteří technicky a organizačně zajišťovali zdárný průběh akademie a panu Kleinovi, který každému vystoupení „dal tu správnou barvu“ a dle přání vyučujících jednotlivá vystoupení barevně osvětlil.
Věříme, že všechny děti i dospělí se příjemně bavili a účinkující děti měly radost ze svého, možná prvního, velkého vystoupení před plným sálem diváků.