Škola v přírodě – Koryčany – duben 2007

Darwinovou evoluční teorií se žáci rozdělili na skupiny – ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci, v nichž plnili různé úkoly po celou dobu pobytu. Řešily se různé kvízy, plnily úkoly z přírodovědné a vlastivědné oblasti, soutěžilo se v rukodělné a výtvarné činnosti /výroba masek na karneval, úklid a čistota pokojíčků, zdobení perníčků s velikonoční tematikou, stavění hradů z písku/.  

Majitel Hipocentra Freďák děti seznámil s lasováním, s různými druhy uzlů. Vyzkoušeli jsme si házení lasem, výrobu náramků. Na další přednášce jsme se dozvěděli o historii jezdectví a kovbojů. Viděli jsme ukázku výcviku koně. Žáci si dobře zapamatovali jejich jména – Sany, Týna, Joly, Teddy, Haluza Wint, Timur Gracie, Ketty, Tenesse, Bonanza, Kevin, Star apod.
V neposlední řadě se musíme zmínit o turistických vycházkách do městečka Koryčany, návštěvě zámku se zámeckou zahradou a zdolání hradu Cimburku / založen v první polovině 14. století, je významným dokladem lucemburské hradní architektury/
Třídy 5.A a 5.B vystupovaly jako jeden kolektiv. Upevnily se vztahy mezi spolužáky, navázala se další přátelství. Děti si odnesly ze školy v přírodě spoustu nezapomenutelných zážitků, o nichž si rádi vyprávějí.
Mgr. Dagmar Ševčíková
Mgr. Gabriela Vašíková