Škola v přírodě 5.B

Třída 5.B letos prožila krásný týden na jarní Vysočině, plný her, soutěží a poznání. Děti si vyzkoušely spoustu praktických činností, hodně sportovaly, prokazovaly svoje dovednosti i odvahu. Nejtěžší asi bylo dobytí nejvyššího bodu Žďárských vrchů – Devíti skal, odměnou pak zápis do vrcholvé knihy. 
Šárka Dańková, třídní učitelka