Škola jinak

Neučíme se jen ve škole, ale vědomosti a dovednosti získávají děti i během pobytu v přírodě, návštěvou planetária, VIDA centra, muzeí. Naši vlast poznávají na vlastivědných exkurzích, přírodu na přírodovědných exkurzích.

Velmi oblíbené jsou na prvním stupni stupni školy v přírodě a na druhém stupni adaptační pobyty. Děti zde zažijí spoustu dobrodružství, poznají své spolužáky z jiné stránky než ve škole a naučí se starat se sami o sebe. K oblíbeným zážitkům patří spaní ve škole s různými soutěžemi a hrami.

Naši žáci se účastní různých předmětových soutěží, olympiád, výtvarných a literárních soutěží, kde obsazují přední místa. Prvňáčci pravidelně jezdí na olympiádu prvních tříd.

Každoročně je v rámci školy pořádán sportovní den pro žáky prvního stupně ke Dni dětí. Čtvrťáci a páťáci se utkávají mezi sebou při školním turnaji ve vybíjené. Žáci se účastní kurzů plavání, bruslení a dopravní výchovy. Třídní učitelky tříd prvního stupně organizují cvičení v přírodě.

V rámci mezinárodní spolupráce žáci druhého stupně soutěží při Trojsetkání s dětmi z Maďarska a Slovenska v atletických disciplínách a míčových hrách. Každoročně se pořádají lyžařské a cyklistické kurzy.

Navštěvujeme i různé kulturní akce-divadelní představení, koncerty, filmová představení, výstavy.  Prvňáčci jsou každoročně pasováni v městské knihovně na malé čtenáře. Všechny třídy chodí na besedy do knihovny.  Využíváme i prostor blanenského muzea a galerie k návštěvě a účasti na jejich programech.

Rodiče mohou vidět své děti na akademii 1. stupně, kde děti předvedou vystoupení pod vedením třídních učitelek. K předvánočnímu období patří Mikuláš, který organizují žáci devátých tříd pro své mladší spolužáky, k výzdobě školy se konají vánoční dílny a poslední den před vánočními prázdninami se stalo tradicí zpívání koled v kostele sv. Martina.