S prvňáčky na hodině TV

Žáci 9. A si pro „svoje“ prvňáčky z 1. B připravili hodinu tělesné výchovy. Po zvonění jedna z žákyň 9. třídy zavelela nástup. Po nástupu si každý našel své místo a začala rozcvička. Když skončila rozcvička, následovala opičí dráha, která spočívala ve splnění několika úkolů.  Prvňáčci probíhali slalom mezi kroužky, zkusili si kotoul vpřed nebo podlézali kozu. Jakmile jsme opičí dráhu uklidili, byl už skoro konec hodiny, a tak jsme si společně zahráli vybíjenou. Všichni prvňáčci byli moc šikovní a těšíme se na další setkání s nimi.

 

Marika Kobylková, 9. A

Autorkou fotografií je Mgr. Drahomíra Janíčková