Rozvíjíme

Snažíme se v dětech objevit jejich talenty a ty pak dále rozvíjet, například nadání na cizí jazyky. V naší škole učíme angličtinu od 2. třídy, pro prvňáky je připraven kroužek anglického jazyka. Na druhém stupni si pak žáci volí druhý cizí jazyk, mohou se rozhodnout mezi němčinou, ruštinou a francouzštinou.

Ve vyšších ročnících si také žáci mohou vybrat z nabídky volitelných předmětů, například pohybové hry, rukodělné práce, výtvarné techniky, konverzaci v cizím jazyce či cvičení z českého jazyka nebo matematiky, multižánrové praktikum nebo přírodovědné praktikum.

Za velmi důležité považujeme v naší škole i dobré vztahy mezi žáky. Proto od nejnižších ročníků aktivně pracujeme s třídními kolektivy, učíme děti, jak spolu komunikovat, jak řešit problémy ve vztazích. Velice dobře spolupracujeme se školním poradenským pracovištěm.