Reprezentace školy ve volném čase

KUŽELKÁŘSKÉ SOUTĚŽE V BLANSKU OPĚT ZAHÁJENY

V měsíci září byly opět zahájeny amatérské kuželkářské soutěže v Blansku. Jedná se o soutěže neregistrovaných kuželkářů, které probíhají již několik desetiletí. Vrcholem těchto soutěží je pak Mistrovství České republiky neregistrovaných kuželkářů, které se koná pravidelně v měsíci květnu.

Do okresní podnikové soutěže, které se letos koná 34. ročník a je do ní přihlášeno celkem 18 družstev, zasáhlo také poprvé v historii školní družstvo učitelů ZŠ TGM Blansko. Soutěže jsou určeny pro pětičlenné týmy a hraje se systémem na 60 hodů sdružených. Rozpisy, aktuální výsledky a další informace najdou zájemci na webových stránkách http://oplk.wz.cz/.