Recitační soutěž

Dne 16. dubna 2009 se za vysoké účasti žáků 1. i 2. stupně uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Na 6. ročníku recitační přehlídky v Městské knihovně Blansko budou školu reprezentovat tito žáci:
Ze třídy 4.A M. Krupová, M. Malachová a M. Šebelová
Za třídy 5.A D. Beňo, A. Bláhová a M. Šebek
Ze 6.B B. Novotná
Ze 7.A D. Nesrsta a A. Capoušková
Ze 7.B P. Klimeš
Z 8.A H. Krajíčková a z 9.B P. Nečas
Předmětová komise českého jazyka