PVE Dlouhé stráně

V pátek 14. 6. 2024 navštívili žáci 8. a 9. ročníků v rámci výuky fyziky vodní dílo Dlouhé stráně. Tato přečerpávací elektrárna v Jeseníkách, někdy nazývána jako technický div ČR, je umístěna na vrcholu kopce 4,5 km od Pradědu. Má několik českých nej, jedná se o vodní elektrárnu s největším spádem, s největším výkonem a jsou v ní instalovány vodní turbíny vyrobené v ČKD Blansko. Zažili jsme 3D prohlídku i prohlídku samotného nitra elektrárny.