Prvňáčci v knihovně

Zklidnit a zaujmout třídu neposedných prvňáčků není jistě lehká věc. Velice dobře se to podařilo paní Drahoslavě Křivánkové z blanenské knihovny, kam přišly děti z 1.A ze ZŠ T.G. Masaryka na návštěvu s paní učitelkou a s námi maminkami. Na úvod jsme byli přivítáni a seznámeni s tím, jak funguje dětské oddělení.

Program byl pestrý a poutavý. Paní knihovnice přečetla dětem popletenou pohádku a ony měly hádat, které pohádky v ní byly schované. Podařilo se jim odhalit všechny. Pak si děti mohly prohlédnout knihy, které je v oddělení zaujaly. Dívky většinou volily pohádky, hoši zase časopisy. Některé si chtěly vybranou knihu ihned odnést domů. Kdo chtěl, mohl nám z vybrané knížky něco přečíst. Přesvědčily jsme se, že děti číst umějí, i když ještě ve škole všechna písmenka neprobraly.
Nakonec měly děti sehrát loutkovou pohádku O Červené Karkulce. Zájem o role byl obrovský, hrát chtěl skoro každý. Malí herci pak dostali za odměnu drobné dárky.
Děti ukázaly, že v dnešní době televizí, videí, multikin a DVD přehrávačů znají klasické pohádky. Doufejme, že jejich zájem o knihy přetrvá až do dospělosti. Věřme, že i v konkurenci počítačů a internetu, bude mít pro děti své kouzlo i kniha, což byl jistě i cíl této návštěvy. Dětem se v knihovně líbilo a některé se sem jistě vypraví se svými rodiči. Na nás rodičích je, abychom s našimi prvňáčky do knihovny zašli.
maminky z 1.A
ZŠ T.G. Masaryka Blansko