Prvňáčci v knihovně

V pátek 20. ledna 2017 navštívili žáčci třídy I. A Městskou knihovnu Blansku. Jednalo se o prvotní seznámení dětí s knihovnou,  její funkcí  a fungováním. Knihovnice přečetla dětem motivační pohádku, vysvětlila značení a rozmístění knih. V závěrečné části setkání zbyl dětem  prostor pro individuální prohlídku  a vlastní „počtení“ či spíše prolistování. Akce  byla realizována v rámci projektu Už jsem čtenář  – Knížka pro prvňáčka, jehož cílem je rozvoj čtenářských návyků žáků od prvních ročníků základní školy.